сила

сила
θ.
1. δύναμη, ρώμη (σωματική)•

обладать огромной силой έχω τεράστια δύναμη•

богатырская сила ηράκλεια δύναμη•

напрячь все силы εντείνω όλες τις δυνάμεις.

|| μτφ. δύναμη πνευματική•

душевные -ы ψυχικές δυνάμεις•

умственные -ы πνευματικές δυνάμεις•

сила характера δύναμη του χαρακτήρα.

2. βία•

применять -у χρησιποιώ (μετέρχομαι) βία.

3. (τεχ.) ισχύς•

сила машины ισχύς μηχανής•

падающей вода ισχύς υδατόπτωσης•

центробежная сила φυγόκεντρη δύναμη•

сила тяжести η δύναμη του βάρους.

4. (διάφορες επι μέρους σημασίες)•

сила государства ισχύς του κράτους•

сила коллектива η δύναμη της κολλεχτίβας•

покупательная сила рубля η αγοραστική δύναμη του ρουβλιού•

сила слова η δύναμη του λόγου•

сила кисти художника η δύναμη του πινέλου του ζωγράφου•

сила ветра η δύναμη του ανέμου•

сила взрыва η δύναμη της έκρηξης•

неестественная -υπερφυσική δύναμη•

производственные -ы οι παραγωγικές δυνάμεις•

рабочая сила εργατική δύναμη (οι εργάτες)•

движущие -ы κινητήριες δυνάμεις•

реакционные -ы αντιδραστικές δυνάμεις•

вооружнные -ы οι ένοπλες δυνάμεις.

5. ως επιρ. -ами με τις δυνάμεις•

делать что-то своими -эми κάνω κάτι με τις δικές μου τις δυνάμεις.

6. (απλ.) πλήθος, σωρεία.
εκφρ.
в -у – δύσκολα, μετά βίας•
в -у чего и -ою чего – λόγω, ένεκα, συνεπεία, δυνάμει•
в меру сил и по мере сил – στο μέτρο των δυνάμεων, όσο επιτρέπουν οι δυνάμεις•
от -ы – (απλ.) το πιο πολύ, το περισσότερο, το πολύ•
ему от -ы 33 лет – αυτός είναι το πιο πολύ 33 χρόνια•
по -е возможности – κατά το δυνατό•
под -у кому – ανάλογα με τις δυνάμεις κάποιου•
с -ой – με έξαρση των δυνάμεων, με όλα τα δυνατά•
через -у – πάνω από τις δυνάμεις, υπεράνω των δυνάμεων•
-ою в ή до, от-до – (στρατ.) δύναμη•
отряд -ою в 50 сабель – τμήμα δύναμης 50 ιππέων•
всеми -ами – με όλες τις δυνάμεις•
взять -уκ. войти в -у παίρνω δύναμη (ισχύ), μπαίνω σε ισχύ•
пробовать -ы – δοκιμάζω τις δυνάμεις• (быть) в -е α) έχω ακόμα δυνάμεις (σωματικές ή πνευματικές), β) είμαι δυνατός, γ) είμαι στη φούρια, στο φόρτε, στο ζενίθ•
быть в -ах ή в -е – είμαι σε θέση, έχω τη δύναμη•
выше чьих сил – παραπάνω από τις δυνάμεις κάποιου•
сил нет как ή до чего – (απλ.) δε μπορώ να σας διηγηθώ πώς ή πόσο (εξαιρετικά, πάρα πολύ)•
что есть -ы – όσες δυνάμεις έχω•
в -у закона – βάσει ή δυνάμει του νόμου.

Большой русско-греческий словарь. . 1987.

Игры ⚽ Поможем написать реферат
Синонимы:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Антонимы:

Полезное


Смотреть что такое "сила" в других словарях:

 • сила́ч — силач, а, ом …   Русское словесное ударение

 • СИЛА — жен. источник, начало, основная (неведомая) причина всякого действия, движенья, стремленья, понужденья, всякой вещественой перемены в пространстве, или: начало изменяемости мировых явлений, Хомяков. Тяготенье основная сила природы. Сила есть… …   Толковый словарь Даля

 • СИЛА — силы, ж. 1. Способность живых существ производить физические действие, энергия, порождаемая способностью управлять движениями мышц. «Какой то муравей был силы непомерной…» Крылов. «Пригожеством, ростом и силой ты ровни в селе не имел.» Некрасов.… …   Толковый словарь Ушакова

 • СИЛА — векторная величина мера механического воздействия на тело со стороны др. тел, а также интенсивности др. физ. процессов и полей. Силы бывают различными: (1) С. Ампёра сила, с которой (см.) действует на проводник с током; направление вектора силы… …   Большая политехническая энциклопедия

 • сила — (2) 1. Войско, воинство: Бишася день, бишася другыи; третьяго дни къ полуднію падоша стязи Игоревы. ...Уже бо, братіе, невеселая година въстала, уже пустыни силу прикрыла. 18 19. Александръ же убоявся, большюю силу скуплѣваше: 10 тысящь оружникъ …   Словарь-справочник "Слово о полку Игореве"

 • Сила — ы, муж. Стар. редк.Отч.: Силич, Силична.Производные: Силка; Силаша.Происхождение: (Предположительно от лат. Sila Сила (лес в южной Италии))Именины: 17 янв., 8 апр., 12 авг. Словарь личных имён. Сила Вариант имени Силван. 17 (4) января – апостол… …   Словарь личных имен

 • СИЛА — в физическом смысле способность изменять форму материальных масс, вызывать их движение, менять направление и скорость движения или приводить тело в состояние покоя. «Живая» сила (редко употребляемое теперь выражение), или действующая сила, – сила …   Философская энциклопедия

 • СИЛА — (Force) причина, сообщающая телу ускорение, т. е. заставляющая тело выйти из состояния покоя или изменяющая скорость или направление его движения. Механика совершенно отвлекается от физической природы этой причины; сила притяжения земли, сила… …   Морской словарь

 • сила — Крепость, мощь, держава, власть, вес. Поддерживайте дисциплину железной рукой. Прот. слабость Ср. . См. авторитет, власть, достоинство, значение, причина, суть быть в силах, взять силой, в силу, в силу того, что, выбиваться из сил, выбившийся из… …   Словарь синонимов

 • Сила —  Сила  ♦ Force    Способность в действии (скорее греческое energeia, чем dynamis). В особом значении применяется в механике, где силой называют то, что видоизменяет движение (или покой) тела, которое без этой силы, согласно принципу инерции,… …   Философский словарь Спонвиля

 • сила — богатырская (Никитин); геркулесовская (Андреев); гордая (Кольцов); дюжая (Дрожжин); крепкая (Коринфский); могучая (Фруг); молодецкая (Коринфский, Розенгейм); мятежная (Фруг); непомерная (Крылов, Сологуб); сила моченька (Некрасов); сила удаль… …   Словарь эпитетов


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»